IK heb hier zelf niet mee te maken gehad, maar als je nu een huis wil bouwen in Oosterwold krijg je er wel mee te maken.  Slagschaduw van de nog te bouwen windmolens.    De windmolens langs de A27 gaan vervangen worden door expemplaren die twee keer zo hoog worden. De vergunning hiervoor is vorig jaar aangevraagd, en alle bouwvergunningen die hierna worden aangevraagd moeten hier rekening mee houden.  Slagschaduw ontstaat wanneer de zon op jouw huis onderbroken wordt door de draaiende wieken van een windmolen.  Dit kan zeer hinderlijk zijn, dus daar moeten maatregelen voor getroffen worden. Met een berekening/onderzoek moet je aantonen dat je woning geen last van slagschaduw heeft.   De gemeente heeft kaarten uitgegeven met hierop de gebieden in Oosterwold die te maken krijgen met slagschaduw.  De eerste stap is dus om je stip niet te zetten in zo een gebied.  Als je dat toch doet, omdat dat nou eenmaal het mooiste plekje is moet je maatregelen nemen zoals geen ramen in de gevel waar de slagschaduw opvalt.