Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Informatie verzamelen, denken en dan op papier zetten hoe het straks uit komt te zien....
De plek langs de bosrand die ik uitgekozen heb.
Het plaatsen van het casco door de aannemer.
Het graven van de waterberging.
Het eerste concert in het amfitheater.

Welkom in het Rode Hoekje!

djWelkom op de website van het rode hoekje. Op dit moment ben ik de website aan het actualiseren. oude info weg, nieuwe erbij. Sommige menu's hebben nog geen inhoud. Dus kom later nog eens terug.

Telefoon 06-51150289

e-mail: tjalf@xs4all.nl

Get Adobe Flash player

Om in Nederland het aantal regels minder te maken, en om het bouwen van kleine bouwwerken makkelijker te maken is er een nieuwe regel bedacht. Dit is bijlage II van het Besluit Omgevings Recht (BOR).  Er zijn genoeg publicaties hievoer online te vinden, dus daar ga ik niet zozeer over hebben. Wel zet ik hieronder één publicatie waar wordt uitgelegd wat er allemaal met vergunningsvrij bouwen wordt volstaan.  

 

Er zijn echter een paar aspecten waar je in Oosterwold goed op moet letten.   Daar ga ik het hier wel over hebben. 

 

Het vergunningsvrij bouwen slaat eigenlijk alleen op het vergunningsaanvraag-deel.   Je mag helemaal niet vrij bouwen. Je hoeft het alleen niet te vragen. Als je later een bouwvergunning indient voor iets anders, dan kunnen de vergunningvrije bouwwerken echter lelijk in de weg staan.  Wat bedoel ik hiermee?   Vergunningsvrije bouwwerken mag je bouwen tot een bepaald aantal vierkante meters boven je maximale BVO.  De precieze hoeveel meters is afhankelijk van de grote van je kavel.   Stel je hebt 400m2 roodkavel, waarop een huis staat met 200m2 BVO dan hoef je geen omgevingsvergunning aan te vragen voor een serre van 16m2, want die krijg je niet.  Je hebt je maximale hoeveelheid BVO inmiddels gebruikt.  Je mag hem, middels bijlage II van de BOR, WEL bouwen.  je hebt nu dus legaal 216m2 BVO.  In dit geval maak je juist gebruik van de mogelijkheid tot vergunningsvrij bouwen. 

 

Stel je hebt hebt 400m2 roodkavel waarop een huis staat van 180m2 BVO. Je hebt dus nog 20m2 BVO over.  Die heb je ooit gekocht met het ook op het later plaatsen van een serre.  Volgens bijlage II BOR, en de situatie op jouw kavel, mag je op jouw kavel ook 20m2 vergunningsvrij bouwen.   Dus je koopt een tuinhuisje bij de Gamma en die zet je neer.  Niks aan de hand.  Een jaar later wil je die serre aan je huis bouwen.  je vergunnigsvrije meters heb je al gebruikt, maar je hebt indertijd niet je volledige BVO bij je woonhuis benut en je hebt dus nog 20m2 BVO over denk je.  Je dient een omgevingsvegunning in,  Afgewezen!   Want bij de omgevingsvergunning kijken ze naar je maximale BVO en hoeveel je hiervan al benut hebt, en nu tellen alle bouwwerken mee. Ook het vergunningsvrije tuinhuisje van de Gamma.

 

 

Het is dus zaak om eerst je BVO helemaal op te gebruiken middels je omgevingsvergunning(en) en daarna je vergunningsvrije bouwwerken neer zetten.

 

En dan is er nog iets, waar je waarschijnlijk geen rekening mee gehouden hebt, als je alleen het bestemmingsplan gelezen hebt.  Vergunningsvrije bouwwerken mag je neerzetten op je roodkavel. Dit staat ook in het bestemmingsplan vermeld. Wat er niet staat, en wat wel in bijlage II BOR staat, is dat dit alleen mag op het achtererf.  Dit is het erf 1 meter achter de voorgevel van je huis.   Nu kom je er achter dat de vrijheden van Oosterwold niet aansluiten met de overige regelgeving. Omdat je denkt alle vrijheid te hebben bij het inrichten van je kavel heb je alles optimaal ingedeeld voor zelfvoorzienend wonen.   Zonnepanelen op het zuiden. Natuur/rust gebied in het zuiden en je erf (roodkavel) met schuren en bijbehorende aktiviteiten in het noorden, vlak bij de kavelweg, om zo min mogelijk verharding nodig te hebben.  Omdat de kavelweg daar loopt, vindt de gemeente dat dit dan ook je voorerf is. En op roodkavel mag je niet vergunningsvrij bouwen en op je achtererf mag ook je niet vergunnigsvrij bouwen, want daar heb je geen roodkavel liggen......

 

Zorg dus dat in je initiatiefplan genoeg roodkavel ligt achter de voorgevelrooilijn.  En leg deze lijn vast in het plan, en in de aanvraag  omgevingsvergunning.

 

In mijn initiatief ziet dit er nu zo uit:

tekening voorgevellijn

 

De gele lijn is de voorgevelrooilijn.   Deze ligt aan de gevel die naar de kavelweg gericht is, en loopt evenwijdig met de kavelweg en doorkruist de woning 1 meter achter de voorgevel.  Achter deze lijn mag je op roodkavel vegunningsvrij bouwen.  In mijn initiatiefplan had ik ruimte voor 2 containers of later een recreatiewoning gereserveerd voor deze lijn. De moestuin en de containers draai ik nu om volgens de blauwe pijlen.  Nu is het mogelijk hier later vergunningsvrij een recreatiewoning te bouwen. 

 

In de dierenwijde wilde ik een vergunningsvrij een geitenstal en kippenren plaatsen. Doordat dit nu niet mag, neem ik deze bouwwerken gelijk mee in mijn omgevingsvergunningaanvraag voor het woonhuis.   Er komt hiervoor dan ook 15m2 roodkavel in de dierenwijde. 

 

 filesymbol

 Handleiding vergunningen Oosterwold gemeente Almere

 filesymbol

 Informatieblad vegunninsvrij bouwen van het ministerie.