Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Informatie verzamelen, denken en dan op papier zetten hoe het straks uit komt te zien....
De plek langs de bosrand die ik uitgekozen heb.
Het plaatsen van het casco door de aannemer.
Het graven van de waterberging.
Het eerste concert in het amfitheater.

Welkom in het Rode Hoekje!

djWelkom op de website van het rode hoekje. Op dit moment ben ik de website aan het actualiseren. oude info weg, nieuwe erbij. Sommige menu's hebben nog geen inhoud. Dus kom later nog eens terug.

Telefoon 06-51150289

e-mail: tjalf@xs4all.nl

Get Adobe Flash player

De omgevingsvergunningsaanvraag is eigenlijk het formeel maken van je ontwikkelplan.  De dingen die je in je ontwikkelplan hebt aangegeven te gaan doen, daar ga je nu formeel toestemming voor vragen om het ook daadwerkelijk uit te voeren. De omgevingsvergunning is een wettelijk instrument uit de Omgevingswet. Hier zitten dus allerlei voorwaarden aan, en het geeft ook rechten en plichten.   De gemeente gaat jouw vergunningsaanvraag beoordelen en vraagt hier een vergoeding voor.  De leges.  Dit wordt waarschijnlijk je duurste vergunning die je ooit gaat krijgen.  Met een percentage van enkele procenten van je bouwkosten kom je hier al gauw op een bedrag van vele duizenden euros. 

De omgevingsvergunningaanvraag is ook best wel een moeilijke. Je bouwwerken moeten voldoen aan het bouwbesluit.  In het bouwbesluit staan alle eisen waar bouwwerken aan moeten voldoen, niet alleen jouw schuurtje, maar ook spoorviaducten en gevangenissen.  En dit staat allemaal door elkaar..... Bij de links heb ik wat documenten gezet die het bouwbesluit enigzins uitleggen. 

Indien je je vergunning twee keer moet aanvullen omdat nog niet alles compleet is, moet je een flinke boete betalen.  Door deze reden heb ik mij, bij mijn aanvraag laten ondersteunen door een specialist. 

De omgevingsvergunning kent ook een aantal termijnen.   Nadat je de vergunningsaanvraag hebt ingedient moet de gemeente binnen 8 weken hierop een beslissing nemen en deze publiceren.  Stel de gemeente verleent de vergunning en publiceert deze in de krant, dan moet je daarna nog 6 weken wachten. Als binnen deze 6 weken er geen bezwaren worden ingediend dan is de vergunning onheroepelijk.   In extreme gevallen kan de gemeente de beslistermijn voor een periode van 6 weken.  Bij mij heeft de hele aanvraag uiteindelijk 16 weken geduurd.  Veel langer dan verwacht en afgesproken.  Ik kan er wel een boek over schrijven, maar dat doe ik niet, hieronder geef ik lijst met tips waar je aan moet denken bij het aanvragen van je omgevingsvergunning. 

  1. In de omgevingsvergunning wordt ook je verdeling en situering van je roodkavel, stadslandbouw, waterberging enz formeel beoordeeld. Zorg dus dat dit kaartje en de tabel met oppervlaktes van de verschillende onderdelen en je BVO  bij je aanvraag zit.  Dit is afwijkend van normale aanvragen en veel architekten weten dit niet. 
  2. Zorg ook voor een kaartje waarop te zien is hoe de ontsluiting geregeld is. 
  3. Hou bij je totale planning een termijn van de omgevingsvergunning aan van 8+6 weken.  De extra 6 weken zijn meer standaard dan uitzondering.
  4. Voeg ook het ecologisch-, archeologies- en bodemonderzoek bij. 
  5. Probeer de bijlages zo "af" mogelijk te hebben.  Eenmaal ingedient kun je het niet meer wijzigingen, alleen nog maar aanvullen.  Hierdoor krijg je verschillende versies van een onderdeel en hiermee ook een extra kans op fouten omdat men naar de verkeerde kijkt. 
  6. Laat weg wat niet echt nodig is.  Ik heb mijn sprinklers en brandmeldinstallatie van de tekeningen verwijderd omdat de gemeente allerlei eisen hiervoor gingen stellen, terwijl de installatie niet nodig is voor het verkrijgen van de vergunning. 
  7. Controleer de EPC berekening! Men gebruikt vaak "standaard" oplossingen in de berekening, waardoor het resultaat misschien wel goed uitkomt maar je bouwaanvraag vertraagt wordt omdat er net iets anders op de tekening staat, dan in de berekening. 
  8. De elektrische installatie is voor particulier opdrachtgeverschap niet noodzakelijk voor de bouwvergunning...    ...Tenzij deze te zien is.   Mijn aanvraag was niet compleet omdat de zonnepanelen op het dak niet ingetekend waren... 
  9. Als je een tijdje niks hoort bel!
  10. De gemeente laat de vergunningen beoordelen door commerciele bedrijven.  Deze zijn ook niet altijd helemaal op de hoogte van de specifieke ontwikkelregels van Oosterwold. Laat je niet gelijk uit het lood staan als je als opmerking krijgt dat je teveel verharding, of te weinig van dit of dat hebt. 

Voor Oosterwold geld tot het eind van het 2017 nog bouwbesluit light.  Dit betekent dat je woning niet aan alle eisen van het bouwbesluit hoeft te voldoen. Inmiddels zijn de versoepelde eisen opgenomen in het bouwbesluit.   In het document "toetsingseisen" staat aan welke eisen je wel of niet hoeft te voldoen. Dit is niet helemaal heilig want er zijn ook nog "indieningsvereisten".  Hier zit nog wel eens wat geks tussen.  Bijvoorbeeld voor je ventilatie hoef je niet aan het bouwbesluit nieuwbouw te voldoen, wel achteraf aan bestaande bouw, maar hier wordt tijdens de aanvraag niet op getoetst.  De ventilatieberekeing staat wel in de "indieningsvereisten".  Je moet hem dus wel aanleveren, maar ze kijken alleen of hij er bij zit, niet of hij klopt.....